___________________ 23 ekim 2010 da çıkmış A2 ehliyet Trafik soruları ___________________

1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A) Karayolları Genel Müdürlüğü
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Ulaştırma Bakanlığı
A- B- C- D-
2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yoluüzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A) Trafik
B) Ulaşım
C) Taşıma
D) Erişme
A- B- C- D-
3. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş yolu
A- B- C- D-
4. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Tek yönlü kara yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Bölünmüş kara yolu
D) Erişme kontrollü kara yolu
A- B- C- D-
5. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A) 6 ay hapis cezası verilir.
B) Trafikten ömür boyu men edilir.
C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
A- B- C- D-
6. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A- B- C- D-
7. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini
C) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
D) Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
A- B- C- D-
8. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini
A- B- C- D-
9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Alt veya üst geçitlere
B) Gençlik kampına
C) Yürüyüş yoluna
A- B- C- D-
10. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?
A- B- C- D-
11. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A- B- C- D-
12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Mopet yolunu
B) Bisiklet yolunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Motosikletin giremeyeceğini
A- B- C- D-
*
13. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A- B- C- D-
14. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
A- B- C- D-
15. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
C) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceğini
D) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
A- B- C- D-
16. Kara yollarında gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A) Ortadaki
B) En soldaki
C) En sağdaki
D) Orta ile en sağdaki
A- B- C- D-
17. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
A- B- C- D-
18. Şekilde numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyollara katılmak isteyen araçlar içindir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
A- B- C- D-
19. Aşağıdakilerden hangisinin sağa dönüşlerde yapılması yanlıştır?
A) Sağa dönüş lambasının yakılması
B) Geniş kavisle dönülmesi
C) Sağ şeride geçilmesi
D) Hızın azaltılması
A- B- C- D-
20. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi
B) Kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını vermesi
C) Sağa ve sola dönüş kurallarına aynen uyması
D) Orta ada etrafında dönerken gereksiz yere
şerit değiştirmesi
A- B- C- D-
21. Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?
A) Yavaş seyreden araçların
B) Konvoy oluşturmuş araçların
C) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
D) Çıkış eğimli yollardaki araçların
A- B- C- D-
22. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
A- B- C- D-
23. Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
A- B- C- D-
24. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1
A- B- C- D-
25. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Düşük hızla seyretmesi
B) Vitesi boşa alarak seyretmesi
C) Hız azaltmak için frene basması
D) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
A- B- C- D-
26. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 - 2
B) 2 - 3 - 4 - 1
C) 3 - 1 - 4 - 2
D) 4 - 1 - 2 - 3
A- B- C- D-
27. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
A- B- C- D-
28. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
A- B- C- D-
29. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A) Yolcu indirirken beklemek
B) 5 dakikadan fazla beklemek
C) Kırmızı ışık yanarken beklemek
D) Görevlilerce verilen emirle durmak
A- B- C- D-
**
30. Aşağıdakilerden hangisi park etme kuralıdır?
A) Araçta bir gözcü bulundurmak
B) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
C) Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
D) Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
A- B- C- D-
31. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
D) Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
A- B- C- D-
32. Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, aksine bir durum yoksa geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
A- B- C- D-
33. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?
A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D) Sadece öğrenci indirip bindirirken
A- B- C- D-
34. Trafik kazasına karışan sürücülerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
B) İlk yardım önlemlerini almaları
C) Yolu trafiğe kapatmaları
D) Yolu trafiğe açmaları
A- B- C- D-
35. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B) Karşı şeride tecavüz etmek
C) Aşırı yük yüklemek
D) Fazla yolcu almak
A- B- C- D-
36. İlk kez tescili yapılacak araçlar için, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren kaç ay içinde müracaat edilmesi gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A- B- C- D-
37. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini alacaklarda kaç yaşını bitirmeşartı aranır?
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
A- B- C- D-
38. 2008 yılında ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları grafikteki gibidir.

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B) Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
A- B- C- D-
39. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde uyarı amacıyla kullanılması
A- B- C- D-
40. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılançalışmalara ne denir?
A) Çevre koruma
B) Çevre düzeni
C) Çevre hakkı
D) Çevre
A- B- C- D-
    ***
Sekt?ler Web Stats Paylaş | forklift ehliyeti | İletişim | Ehliyet sınav soruları | trafik ceza sorgulama