Rastgele Link "Online Ehliyet İlkyardım Testi 1"
***

Ehliyet Sürücü Belgesi Şartları

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Sürücü adaylarında aranacak şartlar:

Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
A) Yaş şartı:
1- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, ( bitirmiş olmak )
2- B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18, ( bitirmiş olmak )
3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 ( bitirmiş olmak )

B) Öğrenim Şartları;

F,G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,

A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,

C) Sağlık Şartları;

Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında tek tabibten sürücü olur raporu alabilirler.Sürücü olur raporlu kursun bulunduğu ilden alınmak zorundadır.. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hkkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

D) Eğitim ve sınav şartı;

Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları

E) Hükümlü olmama şartları;

Eski Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Yeni Türk Ceza Kanununun 5237 188-190-191 maddeleri 191'de 1/3/5 Fıkraları 4926 sayılı kanununun 6. maddesi 5607 sayılı kanunun 28/29 maddelerinin 4/7 fıkralarından hüküm giymemiş olmak..

Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması Zorunludur.
Araç Türüne Göre Verilecek Sürücü Belgeleri

***

"B" Sınıfı Sürücü Belgesi,
Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklara,
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi,
Kamyon kullanacaklara,
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi,
Çekici kullanacaklara,
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi,
Otobüs kullanacaklara,
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi,
Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara,
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi,
İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara,
"H" Sınıfı Sürücü Belgesi,
Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara,
"K" Sınıfı Sürücü Aday Belgesi,
Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre, sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına,
Verilen sürücü belgeleridir.
Uluslararası Sürücü Belgesi,
İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca, sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.

Sürücü belgelerine ait esaslar ; Araçları kullanma yetkisi:

1. A 1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,

2. A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1,

3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,

4. C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,

5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,
6. E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F,

 
***